Old Boy: Bir Yunan Tragedyası

Tragedya / trajedi sözcüğü Yunanca  tragoidia sözcüğünden gelir. Tragoidia ise  tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle “keçilerin türküsü” anlamına gelse de trajedi sözcüğü kendi içini doldurmayı başarmıştır. Old Boy’un hangi açılardan bir Yunan tragedyası olarak değerlendirilebileceğine değinmeden ilkin bir trajedinin bileşenlerine birazcık daha yakından bakmak yararlı olabilir. Bu aşamada tragedyada kahramanın işlemeye zorunlu olduğu ağlatısal bir hata (hamartia) bulunmaktadır. Bu hata, kahramanın varoluşu için bir zorunluluktur (ananke). Antik Yunan tragedyasında kişi, kendi kaderinden ne olursa olsun kaçamaz. Buradaki alınyazısı tanımı da normal olarak tanrısal, kısaca tanrısaldır.

Sofokles tarafınca kaleme alınmış Oedipus Rex, Yunan tragedyasının en iyi örneklerinden biridir. Yaşanacakların önüne kimsenin geçemediği bir düzende kehanetler gene söylendiği şeklinde gerçekleşir. Freud’un yüzyıllar sonrasında oedipal komplekse evireceği Oedipus Rex tragedyasının izlerini benzer bir halde Old Boy da taşır.

Old Boy: Bir Yunan Tragedyası

Lewis Criswell adlı YouTube kullanıcısının hazırladığı video üstünden Antik Yunan trajedisiyle bağlantılarını detaylı bir halde görebildiğimiz Old Boy, bir manga serisi uyarlaması olmasının yanı sıra Cenup Kore sinemasının da imza attığı en iyi işlerden biri. Aristoteles’in Poetika’sında bahsetmiş olduğu suretiyle drama anlatılmaktan ziyade gösterilmeli. Bu aşamada beyaz perdenin enerjisini normal olarak yadsıyamayız, bu sebeple nerede ise tüm türleri bünyesinde biriktirerek bambaşka bir tecrübe sunabilen bir sanat dalından bahsediyoruz. En sonucunda Old Boy da uyarlandığı manganın dahi etkisinden kurtularak bambaşka zihinlerde bambaşka noktalara dokunabildi. Park Chan-Wook’un yönettiği Old Boy’u tam bir trajedi meydana getiren durum aslen tam olarak bahsettiğimiz bu kaderinden kaçamama durumu. Min-sik Choi’nin canlandırdığı Dae-su Oh kendi öz kızıyla beraber olmaktan kurtulamaz. Yaşanmış olan tüm durumların bir halde bu birlikteliğe çıkacağı ortada olan vaka örgüsünde bu durum oldukça büyük bir rastlantı değil aksine bizzat belirlenmiş bir alınyazısı olarak görülür.

Old Boy filminin bir Yunan trajedisi kapsamında ayrıntılarıyla değerlendirildiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=J3nXrU0c2JA